top of page

Ta vara på minnena

Har du någon gammal textil som betyder lite extra för dig? Exempelvis kläder från en bortgången nära anhörig, urvuxna barnkläder

eller ett plagg du själv burit vid något särskilt viktigt tillfälle.

Ett föremål i chenille kan vara ett sätt för dig att ta tillvara på minnena och låta dem leva vidare i en annan form. Även trista syntettyger kan bli till förvånansvärt spännande effekter i blandning med andra tyger.

Kontakta mig för idéer och frågor, så kan vi tillsammans bevara dina minnen på ett värdigt sätt.

bottom of page